120 χρόνια στηρίζουμε τις αποφάσεις σας!

Αντιπροσωπείες εξοπλισμού για τους κλάδους:

 

των γραφικών τεχνών

της συσκευασίας

της επεξεργασίας χάρτου και ευκάμπτων υλικών

της κλωστοϋφαντουργίας

 

Συνεργαζόμενοι Οίκοι:

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

logo-10.png

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

© 2020 ΟΜΝΙΚΟΜ A.E. - Ερμού 23-25, 105 63, Αθήνα